Błąd medyczny, błąd lekarski

utworzone przez | cze 29, 2024 | blog

Kiedy mamy do czynienia z błędem medycznym i błędem lekarskim?

O błędzie lekarskim słyszymy najczęściej przy okazji ciężkich powikłań i najczęściej w przypadku zgonów pacjentów.  

Czy jednak jest to pojęcie, które może określić wszystkie procesy, które przyczyniły  się do wystąpienia zdarzenia? Czy pojęcie szersze, jakim jest błąd medyczny, spełni tę funkcję? 

Wiele nowych/starych pojęć pojawiło się w przestrzeni publicznej przy okazji prac nad ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prac nad wytycznymi dotyczącymi przerywania ciąży.  

Powaga sytuacji, w których mamy do czynienia z wymienionymi pojęciami, wymaga precyzyjności. Nauczmy się rozróżniać wymienione sformułowania. Tym razem omówimy błąd medyczny, błąd lekarski i kiedy mamy z nim do czynienia.

 

Błąd medyczny a błąd lekarski

Zdarzenie medyczne wg nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: 

Błąd medyczny to postępowanie osoby wykonującej zawód medyczny  

– niezgodne z zasadami wiedzy medycznej 

– niedołożenie przez nią należytej staranności 

– przekroczenie swoich kompetencji 

Ziółkowska, 2017

 

Błąd lekarski może popełnić tylko lekarz. 

Zdefiniowany jest w art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

 

Wiedza to potęga

Zatem nie pomyl błędu medycznego z błędem lekarskim i przeczytaj na poniższych planszach jak je rozróżnić. W kolejnym wpisie dowiesz się kiedy mamy do czynienia z niezgodnością. Na sam koniec będzie również porównanie wszystkich definicji.

Błąd medyczny, błąd lekarski w praktyce

Czy definicje błędu medycznego i błędu lekarskiego są zrozumiałe dla pracowników w Twojej placówce medycznej?  Jeśli odpowiedź brzmi nie, to wiedz, że w prosty sposób możesz to zmienić. Zatem od czego zacząć? Jak szkolić personel, aby rozumiał wszystkie procedury?

Każdą placówkę, która chciałaby poprawić swoją sytuację zachęcamy na początek do wypełnienia ankiety na naszej stronie, która przybliży do właściwej oceny sytuacji. Z MediMentors zbudujesz porządny system zarządzania jakością, ponieważ kierujemy się misją zachowania wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów w placówkach medycznych.

Aby pozostać z naszymi działaniami na bieżąco, odwiedź nasz profil na Linkedin.

Co oferujemy w ramach naszych usług?

W MediMentors oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie kompleksowego zarządzania klinicznego. Naszym celem jest wspieranie placówek medycznych w budowaniu i doskonaleniu systemów zapewniających wysoką jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów. Aby opieka zdrowotna w Polsce była najwyższej jakości, dążymy właśnie do usprawniania niedziałających obszarów.

Zapraszamy do współpracy placówki medyczne, które chcą: 

  • Zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość usług medycznych 
  • Zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów 
  • Efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe 
  • Zbudować silny zespół zaangażowanych profesjonalistów 
  • Stać się liderem w dziedzinie jakości klinicznej