Klub Menedżera – szkolenia z kompetencji zarządczych

utworzone przez | cze 28, 2024 | blog

Szkolenia z kompetencji zarządczych, czyli co oferuje Klub Menedżera

Klub Menedżera to platforma webinarowa stworzona przez Serwis ZOZ: Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp z o.o. Platforma ta skierowana jest do menedżerów medycznych, pragnących rozwijać swoje kompetencje zarządcze. Znajdziemy tam webinary w formie wywiadów z ekspertami ze swoich dziedzin jak np.: prawo medyczne, ochrona radiologiczna, farmacja.

Prowadzenie webinarów na zaproszenie

Eksperci naszego zespołu MediMentors z olbrzymią przyjemnością przyjęli zaproszenie Serwisu ZOZ do stworzenia takich materiałów, czego rezultatem jest 8 tematycznych szkoleń z kompetencji zarządczych dostępnych bezpośrednio po zalogowaniu się na platformie Klubu Menedżera.

Eksperci MediMentors

Szkolenia w formie wywiadów zostały przeprowadzone przez lek. Agnieszkę Nowak-Musiej prezeskę MediMentors Sp. z o.o. wraz z:

 • Martą Bogusiak radcą prawnym, specjalistą prawa medycznego
 • Piotrem Pawliszakiem lekarzem, byłym Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
 • Moniką Nawłoką kierownikiem apteki szpitalnej
 • Moniką Wojtal inspektorem ochrony radiologicznej

 

Szkolenie I: Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna to jedno z najważniejszych narzędzi pracy dla menedżera placówki medycznej. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu lek. Agnieszki Nowak-MusiejMartą Bogusiak, radcą prawnym, specjalistą prawa medycznego. Szkolenie dostępne jest tutaj.

Szkolenie II: Kontrole NFZ

Kolejny wywiad z Martą Bogusiak – prawniczką, specjalistką prawa p.t. obejmuje temat: „Kontrole NFZ – jak menedżer medyczny może przygotować do nich placówkę i jak zmniejszyć ryzyko kar?”.

Z rozmowy dowiesz się:

 • Jak dobrze przygotować się do kontroli NFZ?
 • Jaka jest rola menedżera placówki w tym procesie?
 • Czy kontroli NFZ trzeba się bać?
 • Co grozi jeśli wymogi wynikające z umowy z NFZ nie są spełniane?
 •  Jakie są najczęściej zakresy kontroli NFZ?
 • Jakie są uprawnienia kontrolera NFZ?
 •  Jakie menedżer placówki kontrolowanej ma uprawnienia w toku kontroli NFZ?
 • Co sprawdzać w placówce na bieżąco aby nie bać się kontroli?

Klub Menedżera – szkolenia z kompetencji zarządczych | Szkolenie dostępne jest tutaj.

Szkolenie I: dokuemntacja medyczna Szkolenie II: Kontrole NFZ

Szkolenie III: Rola Izb Lekarskich

Trzeci wywiad przeprowadzony został z Piotrem Pawliszakiem – lekarzem, byłym Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie p.t. „Rola Izb Lekarskich w dbaniu o jakość opieki i bezpieczeństwa pacjentów i lekarzy.”

Z rozmowy dowiesz się:

 • Jaką rolę pełni izba lekarska w dbaniu o bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów?
 • Po co są samorządy lekarskie? Jak izba lekarska może pomóc lekarzowi lub pacjentowi?
 • Jaką rolę może spełnić w prowadzonym postępowaniu menedżer placówki medycznej?
 • Jakie kary może nałożyć sąd lekarski?
 • Czym jest praca mediatora i komu służy?

Klub Menedżera – szkolenia z kompetencji zarządczych |Szkolenie dostępne jest tutaj.

Szkolenie IV: Zdarzenia niepożądane w placówce medycznej

Drugi wywiad (a czwarte szkolenie w Klubie Menedżera) z Piotrem Pawliszakiem – lekarzem, byłym Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a w którym rozmawialiśmy o: „Zdarzenia niepożądane w placówce medycznej. No-fault w praktyce menedżera”.

Jak wiadomo do końca czerwca 2024 r., jako menedżer placówki medycznej, jesteś zobowiązany do wdrożenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością, czyli m.in. monitorowania zdarzeń niepożądanych. I o tym był ten wywiad.

Z rozmowy dowiesz się:

Czy zdarzenia niepożądane to istotny problem placówek medycznych?

 • Jakie są korzyści z analizy zdarzeń niepożądanych?
 • Co jest potrzebne aby zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi dało placówce korzyści?
 • Jakie znaczenie ma kultura sprawiedliwego traktowania?
 • O czym menedżer powinien pamiętać?

Klub Menedżera – szkolenia z kompetencji zarządczych | Szkolenie dostępne jest tutaj.

Szkolenie IV: Szkolenie III: Rola Izb Lekarskich

Szkolenie V: Współpraca z farmaceutą

Piąty wywiad szkoleniowy przeprowadzony został tym razem z Moniką Nawłoką – kierownikiem apteki szpitalnej. Omawianym tematem była „Współpraca z farmaceutą, a efektywność i koszty udzielanych świadczeń zdrowotnych”

Z rozmowy dowiesz się:

 • Czy współpraca menedżera placówki medycznej z farmaceutą jest ważna?
 • Jak farmaceuta może wspierać menedżera medycznego?
 • Jak powinna wyglądać współpraca farmaceuty z menedżerem medycznym przy tworzeniu dobrego receptariusza?
 • Jak dobrze zorganizować przetarg na leki?

Klub Menedżera – szkolenia z kompetencji zarządczych | Szkolenie dostępne jest tutaj.

Szkolenie VI: Farmaceuta w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych

Jak wiemy – pomoc farmaceuty w terapii pacjentów oraz opracowaniu standardów leczenia może okazać się niezbędna. Przed Państwem mój drugi wywiad z Moniką Nawłoką, kierownikiem apteki szpitalnej p.t. „Farmaceuta w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych – wpływ na jakość opieki medycznej i bezpieczeństwo personelu”.

Z rozmowy dowiesz się:

 • Jak cenna jest rola farmaceuty i jak można go wykorzystać w placówce medycznej?
 • Jakie korzyści odniesie menedżer placówki medycznej w zakresie antybiotykoterapii?
 • Jak włączyć farmaceutę w pracę zespołu medycznego?
 • Jakie błędy mogą się pojawić, gdy placówka nie korzysta ze wsparcia farmaceuty?


Klub Menedżera – szkolenia z kompetencji zarządczych |Szkolenie dostępne jest tutaj.

Szkolenie V: Współpraca z farmaceutą Szkolenie VI: Farmaceuta w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych

Szkolenie VII: Jak IOR może wesprzeć menedżera medycznego?

Siódme szkolenie w Klubie Menedżera to rozmowa z Moniką Wojtal – inspektorem ochrony radiologicznej, która pozwala spojrzeć w nowy sposób na współpracę menedżera placówki medycznej z inspektorem ochrony radiologicznej. Temat, który z Moniką Wojtal został podjęty to: Jak IOR może wesprzeć menedżera medycznego i poprawie jakości i bezpieczeństwa?

Z rozmowy dowiesz się:

 • W jaki sposób IOR może poprawić jakość diagnostyki w placówce medycznej?
 • W jakich procesach potrzebna jest pomoc IOR? Jakie wskaźniki należy monitorować w placówce?
 • Jakie zagadnienia powinny być omawiane przez menedżera placówki z IOR?

Klub Menedżera – szkolenia z kompetencji zarządczych | Szkolenie dostępne jest tutaj.

Szkolenie VIII: Dobry Inspektor Ochrony Radiologicznej

Ostatnim wywiadem z serii szkoleń z kompetencji zarządczych w Klubie Menedżera jest wywiad z Moniką Wojtal, a tematem rozmowy był: „Dobry Inspektor Ochrony Radiologicznej gwarantem bezpieczeństwa dla menedżera medycznego.”

Dobry IOR to gwarant bezpieczeństwa placówki medycznej, personelu, pacjentów. W rozmowie z Moniką, inspektorem ochrony radiologicznej usłyszymy:

 • Jak IOR może wesprzeć menedżera placówki medycznej?
 • Kto potrzebuje IOR?
 • Jakie placówki muszą zatrudnić IOR?
 • Jakie obowiązki ma IOR?
 • Jakimi działaniami IOR wspiera placówkę medyczną?
 • Gdzie menedżer medyczny może uzyskać informacje w zakresie ochrony radiologicznej?
 • Jakie konsekwencje grożą placówce medycznej za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zasad ochrony radiologicznej?


Klub Menedżera – szkolenia z kompetencji zarządczych |Szkolenie dostępne jest tutaj.

Szkolenie VII: Szkolenie VIII: Dobry Inspektor Ochrony Radiologicznej

Klub menedżera – szkolenia z kompetencji zarządczych

Prezentowane szkolenia przeprowadzone zostały przez ekspertów, którzy z wybranymi zagadnieniami mierzą się w swojej codziennej pracy. Bez wątpienia ich spojrzenie na temat jest świeże. Ponieważ wszystkie osoby, które współtworzą webinary to eksperci MediMentors – można przeczytać ich biogramy w zakładce O NAS i lepiej poznać środowisko ich pracy. Aby obejrzeć wszystkie szkolenia należy dołączyć do Klubu Menedżera.

W podsumowaniu – zespół MediMentors jest niezwykle wdzięczny za zaproszenie do budowania większej świadomości i dzielenia się wiedzą. W związku z tym zostaw komentarz pod szkoleniem, jeśli uważasz iż proponowane treści są dla Ciebie przydatne.

Oczywiście zachęcamy również do śledzenia cyklu edukacyjnego z zakresu zarządzania kliniczego, którego autorką jest prezeska MediMentors Sp. z o.o. lek. Agnieszka Nowak-Musiej. Nawiasem mówiąc materiały dostępne są na platformie Linkedin. Przede wszystkim koniecznie zaobserwuj po więcej praktycznej wiedzy z pierwszej ręki.