Niezgodność

utworzone przez | cze 29, 2024 | blog

Kiedy mamy do czynienia z niezgodnością?

Niezgodność jest chyba najprostszym z omawianych przeze nas w ostatnim czasie pojęć. Łatwo wydedukować, że wszystko co nie jest zgodne z… (możesz wstawić dowolną procedurę, instrukcję, ustawę, wytyczne) – jest niezgodne.  

Wiele nowych/starych pojęć pojawiło się w przestrzeni publicznej przy okazji prac nad ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prac nad wytycznymi dotyczącymi przerywania ciąży.  

Powaga sytuacji, w których mamy do czynienia z wymienionymi pojęciami, wymaga precyzyjności. Nauczmy się rozróżniać wymienione sformułowania. Tym razem omówimy niezgodność i kiedy mamy z nią do czynienia.

 

Co może zrobić menedżer medyczny?

Czy menedżer medyczny może wyeliminować wszystkie niezgodności w placówce?  

Pewnie nie, bo jest to praca ciągła. Jednak identyfikacja niezgodności zwiększa szansę ich wyeliminowania, a tym samym doskonalenia klinicznego.  

 

Wiedza to potęga

Zatem zapoznaj się czym jest niezgodność i przeczytaj o niej na poniższych planszach. W kolejnym wpisie omówimy w podsumowaniu wszystkie dotychczas omówione definicje.

Niezgodność w praktyce

Czy definicja niezgodności jest zrozumiała dla pracowników w Twojej placówce medycznej?  Jeśli odpowiedź brzmi nie, to wiedz, że w prosty sposób możesz to zmienić. Zatem od czego zacząć? Jak szkolić personel, aby rozumiał wszystkie procedury?

Każdą placówkę, która chciałaby poprawić swoją sytuację zachęcamy na początek do wypełnienia ankiety na naszej stronie, która przybliży do właściwej oceny sytuacji. Z MediMentors zbudujesz porządny system zarządzania jakością, ponieważ kierujemy się misją zachowania wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów w placówkach medycznych.

Aby pozostać z naszymi działaniami na bieżąco, odwiedź nasz profil na Linkedin.

Co oferujemy w ramach naszych usług?

W MediMentors oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie kompleksowego zarządzania klinicznego. Naszym celem jest wspieranie placówek medycznych w budowaniu i doskonaleniu systemów zapewniających wysoką jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów. Aby opieka zdrowotna w Polsce była najwyższej jakości, dążymy właśnie do usprawniania niedziałających obszarów.

Zapraszamy do współpracy placówki medyczne, które chcą: 

  • Zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość usług medycznych 
  • Zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów 
  • Efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe 
  • Zbudować silny zespół zaangażowanych profesjonalistów 
  • Stać się liderem w dziedzinie jakości klinicznej