Zdarzenia medyczne

utworzone przez | cze 29, 2024 | blog

Kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniami medycznymi?

Zdarzenie medyczne – czy to to samo, co zdarzenie niepożądane? 

Warto znać zaktualizowaną definicję zdarzenia medycznego, bo jest ona bardzo ściśle powiązana z wypłatą dla pacjenta świadczeń kompensacyjnych, o których mowa w nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Wiele nowych/starych pojęć pojawiło się w przestrzeni publicznej przy okazji prac nad ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prac nad wytycznymi dotyczącymi przerywania ciąży.  

Powaga sytuacji, w których mamy do czynienia z wymienionymi pojęciami, wymaga precyzyjności. Nauczmy się rozróżniać wymienione sformułowania. Tym razem omówimy zdarzenia medyczne i kiedy mamy z nim do czynienia.

 

Zdarzenie medyczne wg. nowelizacji ustawy  

Zdarzenie medyczne wg nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: 

Zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego: 

a) zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, 

b) uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, albo 

c) śmierć pacjenta 

– którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej, chyba że doszło do dających się przewidzieć normalnych następstw zastosowania metody, na którą pacjent wyraził świadomą zgodę.

 

Czy definicja jest wystarczająco precezyjna?

Czy definicja jest wystarczająco precyzyjna, aby na jej podstawie wypłacać świadczenia kompensacyjne? 

Problem może stanowić: 

– wykazanie wysokiego prawdopodobieństwa, że szkody na zdrowiu pacjenta można było uniknąć 

– wykazanie postępowania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną 

– określenie „normalnych następstw” 

Nad tym głowić się będą trzyosobowe składy opiniujące, wybrane z Zespołów do spraw Świadczeń. Wymagania merytoryczne dla członków zespołów nie są wysokie, ale o tym przy innej okazji.  

Zatem nie pomyl zdarzenia niepożądanego ze zdarzeniem medycznym i przeczytaj na poniższych planszach jak rozpoznać zdarzenie medyczne. W kolejnych wpisach dowiesz się kiedy mamy do czynienia z błędem medycznym, błędem lekarskim, niezgodności. Na sam koniec będzie również porównanie wszystkich definicji.

Zdarzenie medyczne w praktyce

Czy taka definicja zdarzenia medycznego jest zrozumiała dla pracowników w Twojej placówce medycznej?  Jeśli odpowiedź brzmi nie, to wiedz, że w prosty sposób możesz to zmienić. Zatem od czego zacząć? Jak szkolić personel, aby rozumiał wszystkie procedury?

Każdą placówkę, która chciałaby poprawić swoją sytuację zachęcamy na początek do wypełnienia ankiety na naszej stronie, która przybliży do właściwej oceny sytuacji. Z MediMentors zbudujesz porządny system zarządzania jakością, ponieważ kierujemy się misją zachowania wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów w placówkach medycznych.

Aby pozostać z naszymi działaniami na bieżąco, odwiedź nasz profil na Linkedin.

Co oferujemy w ramach naszych usług?

W MediMentors oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie kompleksowego zarządzania klinicznego. Naszym celem jest wspieranie placówek medycznych w budowaniu i doskonaleniu systemów zapewniających wysoką jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów. Aby opieka zdrowotna w Polsce była najwyższej jakości, dążymy właśnie do usprawniania niedziałających obszarów.

Zapraszamy do współpracy placówki medyczne, które chcą: 

  • Zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość usług medycznych 
  • Zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów 
  • Efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe 
  • Zbudować silny zespół zaangażowanych profesjonalistów 
  • Stać się liderem w dziedzinie jakości klinicznej