Zdarzenia niepożądane

utworzone przez | cze 29, 2024 | blog

Kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniami niepożądanymi?

Zdarzenie niepożądane, zdarzenie medyczne, błąd medyczny, błąd lekarski, niezgodność… 

Pojęcia wymienne? 

Wiele nowych/starych pojęć pojawiło się w przestrzeni publicznej przy okazji prac nad ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prac nad wytycznymi dotyczącymi przerywania ciąży.  

Powaga sytuacji, w których mamy do czynienia z wymienionymi pojęciami, wymaga precyzyjności. Nauczmy się rozróżniać wymienione sformułowania. Zaczniemy od: zdarzenia niepożądane – kiedy mamy z nim do czynienia.

 

Zdarzenie niepożądane wg. Ustawy o Jakości

World Health Organisation, Centrum Monitorowania Jakości, Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organizations, ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta… Różne brzmienia definicji, opisujących te same sytuacje. A jak brzmi zdarzenie niepożądane wg. Ustawy o Jakości?

Zdarzenie zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, powodujące lub mogące spowodować negatywny skutek dla zdrowia lub życia pacjenta, w szczególności zgon, uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia, chorobę, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji albo jej przedłużenia, a także uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia płodu; nie stanowi zdarzenia niepożądanego zdarzenie, którego skutek jest przewidywanym skutkiem prawidłowo udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej.  

Zatem nie pomyl zdarzenia z działaniem niepożądanym i przeczytaj na poniższych planszach jak rozpoznać zdarzenie niepożądane. W kolejnych wpisach dowiesz się kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem medycznym, błędem medycznym, błędem lekarskim, niezgodności. Na sam koniec będzie również porównanie wszystkich definicji.

Zdarzenie niepożądane w praktyce

Czy taka definicja zdarzenia niepożądanego jest zrozumiała dla pracowników w Twojej placówce medycznej?  Jeśli odpowiedź brzmi nie, to wiedz, że w prosty sposób możesz to zmienić. Zatem od czego zacząć? Jak szkolić personel, aby rozumiał wszystkie procedury?

Każdą placówkę, która chciałaby poprawić swoją sytuację zachęcamy na początek do wypełnienia ankiety na naszej stronie, która przybliży do właściwej oceny sytuacji. Z MediMentors zbudujesz porządny system zarządzania jakością, ponieważ kierujemy się misją zachowania wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów w placówkach medycznych.

Aby pozostać z naszymi działaniami na bieżąco, odwiedź nasz profil na Linkedin.

Co oferujemy w ramach naszych usług?

W MediMentors oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie kompleksowego zarządzania klinicznego. Naszym celem jest wspieranie placówek medycznych w budowaniu i doskonaleniu systemów zapewniających wysoką jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów. Aby opieka zdrowotna w Polsce była najwyższej jakości, dążymy właśnie do usprawniania niedziałających obszarów.

Zapraszamy do współpracy placówki medyczne, które chcą: 

  • Zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość usług medycznych 
  • Zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów 
  • Efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe 
  • Zbudować silny zespół zaangażowanych profesjonalistów 
  • Stać się liderem w dziedzinie jakości klinicznej