Aleksandra Krygowska jest młodą, ale już doświadczoną specjalistką w zakresie standardów medycznych.

Ukończyła studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie zdobyła szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie medycyny. Doświadczenie kliniczne zdobywała także podczas półrocznego stażu zagranicznego w Finlandii. Jest beneficjentką stypendiów Rektora WUM dla najlepszych studentów oraz absolwentką programu Liderzy Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława Pagi.

W 2023 roku odbyła staż w Dziale Standardów Medycznych i Jakości Klinicznej firmy Scanmed S.A., podczas którego zdobyła praktyczne umiejętności w zakresie audytu jakości klinicznej i realizacji standardów medycznych w szpitalach oraz wdrażania standardów medycznych. W Doctor.One zajmuje się współtworzeniem modelu opieki medycznej, opracowywaniem i doskonaleniem standardów pracy lekarzy. Jednocześnie kieruje projektem „Nephrohero”, dotyczącym profilaktyki i wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek u pacjentów z grup ryzyka.

Aleksandra Krygowska jest autorką publikacji w dziedzinie epidemiologii i zdrowia publicznego. W latach 2019 – 2022 kierowała grantem badawczym w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej WUM. Ma na swoim koncie liczne prelekcje oraz wystąpienia na międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych. Aleksandra Krygowska jest osobą z dużym potencjałem i zaangażowaniem w rozwój zawodowy. Jej wiedza i umiejętności mogą być cennym wsparciem dla menedżerów placówek medycznych w zakresie standardów medycznych oraz epidemiologii i zdrowia publicznego.