Elżbieta Wójcik-Sosnowska jest doświadczoną klinicystką z tytułem doktora nauk medycznych. Jest adiunktem dydaktycznym w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajmuje się edukacją studentów medycyny, stażystów i rezydentów w zakresie chorób wewnętrznych oraz diabetologii. W praktyce klinicznej specjalizuje się w leczeniu pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi, w tym z cukrzycą typu 1 i 2.

Elżbieta Wójcik-Sosnowska ma szeroką wiedzę w zakresie najnowszych wytycznych diagnostyki i terapii chorób internistycznych. Jest również doświadczonym nauczycielem akademickim z umiejętnościami przekazywania wiedzy i przekazywania umiejętności praktycznych. Jej bogate doświadczenie zawodowe i specjalistyczne umiejętności mogą być cennym wsparciem dla menedżerów placówek medycznych w zakresie standardów klinicznych postępowania personelu medycznego w obszarze diagnostyki i leczenia niezabiegowego.