Joanna Frentzel jest specjalistką w dziedzinie epidemiologii z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy w ochronie zdrowia.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwa oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania marketingowego usługami medycznymi. Przez wiele lat pracowała w kilku wielospecjalistycznych szpitalach wojewódzkich oraz placówkach prywatnych, m.in. w Polskiej Grupie Medycznej. Pełniła również funkcję dyrektora w Centrum Onkologii. Obecnie jest kierownikiem Działu Epidemiologii w Instytucie Medycznym MSWiA.

Joanna Frentzel jest osobą z bogatym doświadczeniem zawodowym i szeroką wiedzą w zakresie epidemiologii. Jest również doświadczonym menedżerem z umiejętnościami zarządzania usługami medycznymi na różnych poziomach i stanowiskach. Jej kompetencje i doświadczenie mogą być cennym wsparciem dla menedżerów placówek medycznych w skutecznym prowadzeniu zespołów oraz podejmowaniu decyzji w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych.