Jolanta Łuczkowska jest doświadczonym coachem, mentorką i trenerką. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w amerykańskich korporacjach o profilu medycznym, gdzie zdobyła doświadczenie biznesowe. Pracowała również w środowisku szpitali, co daje jej szerokie zrozumienie specyfiki branży medycznej.

Jolanta Łuczkowska specjalizuje się w pracy z zespołami w obszarze komunikacji, efektywnej współpracy i rozwoju kompetencji miękkich. Jest przekonana, że to właśnie czynnik ludzki jest kluczowy dla sukcesu każdej organizacji.

Jolanta Łuczkowska jest mentorką na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wspiera studentów w rozwoju kariery zawodowej. Prowadzi również podcast Pewne Siebie (Spotify), w którym dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego.

Jolanta Łuczkowska jest w stanie pomóc klientom MediMentors w następujących obszarach:

  •  Poprawa komunikacji w zespole
  •  Wzmocnienie współpracy między zespołami
  • Rozwój umiejętności zarządzania zespołami
  • komunikacja pomiędzy personelem a Pacjentem
  • Wsparcie w procesie zmian