Katarzyna jest magistrem pielęgniarstwa, specjalistą pielęgniarstwa onkologicznego, specjalistą pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.

Od początku kariery zawodowej związana jest z pracą w szpitalach zarówno publicznych, jak i prywatnych. Swoje doświadczenie zawodowe zbierała pełniąc funkcję koordynatora pielęgniarstwa oddziałów szpitalnych. Ma wieloletnią praktykę w pracy jako pielęgniarka na oddziałach intensywnej terapii oraz placówkach ambulatoryjnych.

Katarzyna specjalizuje się w obszarach:

  • organizacji pracy zespołu pielęgniarskiego
  • opracowanie i wdrożenie procedur medycznych i standardów usprawniających pracę zespołu pielęgniarskiego
  • analiza dokumentacji medycznej w celu poprawy jakości świadczonych usług
  • pomoc w identyfikacji i naprawie obszarów newralgicznych w zakresie świadczeń pielęgniarskich

Jej wiedza i doświadczenie praktyczne mogą być cennym wsparciem dla menedżerów placówek medycznych w zakresie skutecznego zarządzania zespołem pielęgniarskim, doskonaleniem ich pracy i podnoszenia satysfakcji pacjentów z opieki.