Małgorzata Kiljanska jest doświadczoną menedżerką opieki zdrowotnej z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach dyrektorskich w pionie medycznym i operacyjnym w największych polskich firmach medycznych.

Ma bogate doświadczenie w zakresie zarządzania placówkami medycznymi, projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań medycznych oraz zarządzania jakością opieki medycznej.

Jest inicjatorką i realizatorką wielu projektów, które przyczyniły się do poprawy jakości i dostępności opieki medycznej w Polsce. Do jej najważniejszych osiągnięć należą:

  • wprowadzenie triagu pacjentów w procesie umawiania wizyty,
  • opracowanie i wdrożenie wskaźników jakości medycznej,
  • utworzenie Medicover Express – centrów infekcyjnych,
  • utworzenie Poradni Bólu Pleców i Poradni Układu Ruchu,
  • wdrożenie opieki koordynowanej z kluczowymi rolami lekarza prowadzącego i koordynatorów opieki,
  • analityka danych medycznych w celu zarządzania zdrowiem populacji z kartą wyników,
  • przeniesienie doboru okularów z okulistów na optometrystów.

Małgorzata Kiljanska jest także lekarką, specjalizującą się w medycynie rodzinnej. Ukończyła MBA w Ochronie Zdrowia.

Małgorzata Kiljańska jest cennym wsparciem dla każdej placówki medycznej, która chce realizować projekty medyczne, mądrze i efektywnie wprowadzać innowacje, które poprawią jakość opieki nad pacjentami.