Monika Łopata jest farmaceutką kliniczną z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szpitalach.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych”. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z pracą w szpitalach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Jest pasjonatką swojego zawodu i aktywnie uczestniczy w życiu zawodowym farmaceutów szpitalnych. Była pierwszym polskim ambasadorem ds. wdrożenia Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej w Europejskim Stowarzyszeniu Farmaceutów Szpitalnych.

Jej osiągnięcia zawodowe obejmują:

  • Prowadzenie badań klinicznych w zakresie farmakoterapii
  • Opracowanie i wdrożenie nowych procedur i standardów w zakresie gospodarki produktem leczniczym i farmakoterapii w szpitalach
  • Wystąpienia na konferencjach farmaceutycznych w Polsce i za granicą
  • Przygotowanie szpitala do akredytacji Centrum Monitorowania Jakości

Jej wiedza i umiejętności mogą być cennym wsparciem dla menedżerów placówek medycznych w zakresie poprawy jakości gospodarki produktem leczniczym i podnoszeniu skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonej w placówce farmakoterapii.