Monika Nawłoka jest farmaceutką kliniczną i szpitalną z wieloletnim doświadczeniem w pracy w aptekach szpitalnych.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz studia podyplomowe na tym samym uniwersytecie na kierunku „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie”. Posiada uprawnienia specjalisty farmacji klinicznej i szpitalnej. Początkowo związana z rynkiem aptek otwartych, od 2012 roku pracuje w aptekach szpitalnych. Zdobywała doświadczenie w placówkach publicznych, obecnie pełni funkcję Kierownika Apteki Szpitalnej wielospecjalistycznego szpitala prywatnego w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu szpitali do akredytacji jako osoba odpowiedzialna za obszar związany z farmakoterapią. Jest członkiem multidyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w szpitalach oraz komisji bioetycznych.

Jej osiągnięcia zawodowe obejmują:

  • Przygotowanie szpitali do akredytacji
  • Wdrożenie nowych procedur i standardów w zakresie farmakoterapii w szpitalach
  • Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością w aptece szpitalnej

Monika Nawłoka to doświadczona i wykwalifikowana farmaceutka kliniczna i szpitalna, która może skutecznie wspierać klientów w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa farmakoterapii w placówkach medycznych. Jej bogate doświadczenie zawodowe i specjalistyczne umiejętności pozwalają jej na kompleksowe i profesjonalne podejście do zadań związanych z farmacją kliniczną i szpitalną.