Radosław Tymiński jest dr hab. n. praw., adwokatem, doświadczonym prawnikiem, który specjalizuje się w prawie medycznym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej placówek medycznych i edukacji personelu medycznego.

Pracował w Biurze Analiz Sejmowych (jako ekspert komisji zdrowia i ekspert ds. legislacji, 2005-2013), był członkiem komisji bioetycznej (2019-2022), obsługuje prawnie szpitale i samorządy zawodów medycznych. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych i dydaktycznych, wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z prawa medycznego oraz na studiach MBA zarządzenie w ochronie zdrowia. Jest komentatorem w mediach problemów medyczno-prawnych, autor bloga prawalekarza.pl. Radosław Tymiński zajmuje się nie tylko obsługą prawną, lecz przede wszystkim wdrażaniem rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo prawne placówki medycznej.

Radosław Tymiński specjalizuje się w:

  • Ocenie aktualnej sytuacji prawnej placówki medycznej i zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń.
  • Opracowaniu procedur, wdrożeniu działań minimalizujących ryzyko prawne i zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami.
  • Wdrożeniu standardów i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych tj,: błąd medyczny, śmierć pracownika, czyn zabroniony popełniony przez pracownika szpitala.
  • Działaniach poprawiających reputację placówki

Radosław Tymiński to cenny konsultant dla wszystkich placówek medycznych, które chcą zapewnić bezpieczeństwo prawne i wdrożyć rozwiązania, które zminimalizują ryzyko prawne.