Strona 10

Sprawdź czy nas potrzebujesz

Zrób krótką ankietę i dowiedz się, w jakich obszarach nasi konsultanci usprawnią działanie Twojej placówki

 
 • 1. Czy w Twojej placówce są obszary, w których brakuje jasno określonych standardów i procedur medycznych?
 • 2. Czy posiadasz wdrożony wewnętrzny system zarządzania jakością?
 • 3. Ile zdarzeń niepożądanych jest zgłaszanych przez personel? Czy jest to więcej, niż 5% hospitalizacji lub konsultacji ambulatoryjnych?
 • 4. Czy Twój personel stosuje medycynę defensywną, co powoduje wysokie koszty diagnostyki?
 • 5. Potrzebujesz zmniejszyć koszty stosowanych leków, jednocześnie zwiększając skuteczność leczenia?
 • 6. Chcesz, aby receptariusz szpitalny był przydatnym narzędziem do poprawy jakości leczenia zgodnie z aktualna wiedzą medyczną i zmniejszenia powikłań.
 • 7. Zdarzają się przekroczenia dawek referencyjnych badań RTG i CT?
 • 8. Chcesz zmniejszyć liczbę badań powtórzonych, aby zredukować koszty diagnostyki?
 • 9. Czy w Twojej placówce wdrożyłeś nadzór nad zakażeniami adekwatny do wykonywanej działalności?
 • 10. Czy w Twojej placówce zapewnione jest bezpieczne wykonanie procedur medycznych poprzez zapewnienie prawidłowych procesów dekontaminacji wyrobów medycznych wielokrotnego użytku?
 • 11. Brakuje wskaźników, dzięki którym możesz systematycznie monitorować jakość i efektywność świadczonych usług?
 • 12. Nie masz pewności jak odpowiedzieć na skargi pacjentów i jak zmniejszyć ich liczbę?
 • 13. Szybko zmieniające się prawo powoduje, że nie masz pewności, czy Twoja placówka jest w pełni dostosowana do obowiązujących wymogów?
 • 14. Chcesz, aby dokumentacja medyczna Twojej placówki stała się zabezpieczeniem, a nie ryzykiem?
 • 15. Potrzebujesz audytu dokumentacji medycznej, zgód pacjenta, ochrony radiologicznej, zapobiegania zakażeniom czy dostosowania do wymogów instytucji zewnętrznych (NFZ, PSE, RCKiK)?
 • 16. Potrzebujesz wsparcia w zakresie polityki i postępowania w sytuacji kryzysowej (błąd medyczny, pijany pracownik, łapówki, śmierć pracownika)?
 • 17. Czy Twój personel jest regularnie szkolony ze sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej?
 • 18. Proces obsługi pacjenta jest nieefektywny i czasochłonny? Wymaga poprawy?
 • 19. Brakuje kompetencji personelu do efektywnego planowania i realizacji projektów medycznych?
 • 20. Potrzebujesz koordynacji organizacji nowej działalności w placówce (nowy oddział, nowe usługi)?
 • 21. Czy w pełni wykorzystujesz kompetencje i umiejętności członków zespołu pielęgniarskiego aby zwiększyć dostępność do proponowanych usług w swojej placówce?
 • 22. Czy Twój zespół pielęgniarek i położnych efektywnie i w zorganizowany sposób wykorzystuje swój czas pracy ?
 • 23. Twoja placówka posiada profesjonalną kadrę medyczną i trenerów, mogących przeprowadzić potrzebne szkolenia personelu?
 • 24. Czy posiadasz wystandaryzowany proces wdrożenia do pracy, przygotowujący pracowników do prawidłowego wykonywania obowiązków i uniknięcia błędów?
 • 25. Czy negocjacje kontraktów z lekarzami sprawiają Ci kłopot?
 • 26. Czy potrzebujesz pomocy w rejestracji podmiotu leczniczego i rozpoczęciu działalności?
 • 27. Planujesz otwarcie placówki medycznej. Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu ewentualnych odstępstw lub specjalnych zezwoleń w przypadku, gdy projekt architektoniczny lub wybrane technologie medyczne nie spełniają standardowych wymogów, ale są niezbędne dla działania placówki?
 • 28. Czy Twój personel, włączając w to personel administracyjny, został przeszkolony w zakresie BLS (Basic Life Support)?
 • 29. Starasz się o umowę z NFZ i nie wiesz, jak zorganizować działalność, żeby spełnić wymogi płatnika?
 • 30. Chcesz przeorganizować działalność ale potrzebujesz porady jak to zrobić, żeby nie naruszyć warunków umowy z NFZ?
 • Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
  Z Twoich odpowiedzi wynika, że możemy Ci pomóc w obszarze:
  Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania jakością w placówkach medycznych, które pomogą Ci usprawnić działanie placówki i zapewnić wysoką jakość świadczonych usług.
  Wyniki ankiety odzwierciedlają, że obecnie Twoja placówka działa na bardzo wysokich standardach. Jednakże, jeśli Twoja placówka aspiruje do dalszego doskonalenia, jesteśmy gotowi świadczyć usługi doradcze i wspierać w procesie ciągłego doskonalenia.

  Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek pytań lub dalszych rozważań.