Kim jesteśmy?

Kreujemy przyjazne środowisko pracy dla personelu medycznego, 
które sprzyja rozwojowi zawodowemu, utrzymując wysoki poziom motywacji i zaangażowaniado opieki nad pacjentami na najwyższym poziomie.

Wierzymy w siłę pracy zespołowej

„Jakość to nie jest tylko przepis, ale olbrzymia praca nad tym, w jaki sposób powstają procedury (…) jak to wdrożymy, zależy w głównej mierze od nas, czyli nie tylko od tego, jak będą wyglądały poszczególne rozporządzenia, ale jak ludzie będą chcieli do tego podejść.”

Agnieszka Pietraszewska-Macheta, Dyrektor CMJ

MEDIMENTORS

Poznaj Nasz Zespół

 

 

Agnieszka Nowak-Musiej
Prezes MediMentors

Doświadczona menedżerka ochrony zdrowia, lekarka internistka i diabetolożka – satysfakcja pacjenta i bezpieczeństwo placówek medycznych moim priorytetem.

Połączenie doświadczenia lekarki i menedżerki z wykształceniem biznesowym

Pacjentka, lekarka, menedżerka – te trzy perspektywy pozwalają mi na dogłębne zrozumienie wyzwań, z jakimi borykają się zarówno pacjenci, jak i menedżerowie placówek medycznych. Posiadam tytuł MBA, co uzupełnia moje kompetencje medyczne o wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania biznesem.

Szerokie doświadczenie w zarządzaniu

Przez lata zdobyłam bogate doświadczenie w zarządzaniu placówkami ambulatoryjnymi i szpitalnymi, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pełniłam funkcje m.in. Z-cy Dyrektora Medycznego Szpitala Medicover, Dyrektora Medycznego Diagnostyki w LuxMed, Dyrektora Medycznego i członka zarządu Grupy Scanmed oraz Z-cy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Izbie Lekarskiej.

Specjalizacja w efektywnym zarządzaniu i doskonaleniu opieki

Specjalizuję się we współpracy z departamentami medycznymi, pomagając w zwiększaniu efektywności operacyjnej, doskonaleniu opieki nad pacjentem, zmniejszaniu ryzyka medycznego i prawnego.

Ciągłe doskonalenie zawodowe

Obecnie jestem słuchaczką studiów podyplomowych z systemowego zarządzania jakością w ochronie zdrowia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Poszerzam tym samym swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania jakością w ochronie zdrowia.

Moje motto: Wyższe standardy dla dobra wszystkich

Moim celem jest wykorzystanie mojej wiedzy i doświadczenia do wspierania jednostek ochrony zdrowia w zarządzaniu klinicznym oraz wprowadzeniu wyższych standardów, korzystnych dla pacjentów, lekarzy i menedżerów.

Paweł Musiej
Wiceprezes MediMentors, usługi informatyczne

Paweł Musiej jest doświadczonym menedżerem, założycielem firmy oraz architektem Microsoft z wieloletnim doświadczeniem w branży technologii informatycznych i usług. Posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie analizy wymagań, księgowości, rozliczeń z dostawcami, zarządzania, obsługi klienta oraz zarządzania projektami.

Paweł Musiej specjalizuje się w takich obszarach jak:

Jego doświadczenie i umiejętności pozwalają mu na tworzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które skutecznie wspierają pracę zespołów medycznych.

Marta Bogusiak
Radca prawny, prawo medyczne

Marta Bogusiak jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów z sektora ochrony zdrowia. Posiada wszechstronną wiedzę i bogatą praktykę w zakresie prawa medycznego.

Marta Bogusiak specjalizuje się w takich obszarach jak:

Marta Bogusiak jest autorem i współautorem licznych szkoleń oraz publikacji kierowanych do placówek medycznych. Współpracuje z takimi serwisami jak LEX Ochrona Zdrowia czy Wiedza i Praktyka.

Marta Bogusiak jest cennym wsparciem dla każdej placówki medycznej, która chce mieć pewność, że działa zgodnie z prawem.

Radosław Tymiński
adwokat, prawo medyczne

Radosław Tymiński jest dr hab. n. praw., adwokatem, doświadczonym prawnikiem, który specjalizuje się w prawie medycznym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej placówek medycznych i edukacji personelu medycznego.

Pracował w Biurze Analiz Sejmowych (jako ekspert komisji zdrowia i ekspert ds. legislacji, 2005-2013), był członkiem komisji bioetycznej (2019-2022), obsługuje prawnie szpitale i samorządy zawodów medycznych. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych i dydaktycznych, wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z prawa medycznego oraz na studiach MBA zarządzenie w ochronie zdrowia. Jest komentatorem w mediach problemów medyczno-prawnych, autor bloga prawalekarza.pl. Radosław Tymiński zajmuje się nie tylko obsługą prawną, lecz przede wszystkim wdrażaniem rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo prawne placówki medycznej.

Radosław Tymiński specjalizuje się w:

Radosław Tymiński to cenny konsultant dla wszystkich placówek medycznych, które chcą zapewnić bezpieczeństwo prawne i wdrożyć rozwiązania, które zminimalizują ryzyko prawne.

Małgorzata Kiljańska
Zarządzanie kliniczne, projekty medyczne

Małgorzata Kiljanska jest doświadczoną menedżerką opieki zdrowotnej z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach dyrektorskich w pionie medycznym i operacyjnym w największych polskich firmach medycznych.

Ma bogate doświadczenie w zakresie zarządzania placówkami medycznymi, projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań medycznych oraz zarządzania jakością opieki medycznej.

Jest inicjatorką i realizatorką wielu projektów, które przyczyniły się do poprawy jakości i dostępności opieki medycznej w Polsce. Do jej najważniejszych osiągnięć należą:

Małgorzata Kiljanska jest także lekarką, specjalizującą się w medycynie rodzinnej. Ukończyła MBA w Ochronie Zdrowia.

Małgorzata Kiljańska jest cennym wsparciem dla każdej placówki medycznej, która chce realizować projekty medyczne, mądrze i efektywnie wprowadzać innowacje, które poprawią jakość opieki nad pacjentami.

Marta Skonieczna
HR, rozwój liderów

Marta Skonieczna jest doświadczonym specjalistą ds. HR. Posiada bogatą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji, selekcji, oceny pracowników, rozwoju i szkolenia kadry.

Marta Skonieczna specjalizuje się w takich obszarach jak:

Jej doświadczenie pozwala jej na:

Marta Skonieczna jest cennym wsparciem dla każdej placówki medycznej, która chce stworzyć pozytywne środowisko pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać i osiągać swoje cele zawodowe.

Monika Wojtal
Ochrona radiologiczna

Monika Wojtal jest specjalistką w zakresie ochrony radiologicznej z wieloletnim doświadczeniem w pracy w placówkach medycznych.

Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność: Elektroradiologia oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzanie Jakością. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej od 13 lat.

Praktykę zdobywała w Warszawskich szpitalach m.in. Centrum Onkologii – Instytut oraz prywatnych firmach zajmujących się wdrażaniem i utrzymaniem jakości w placówkach medycznych. W Medicover oraz Grupie Scanmed pełniła rolę menedżera, odpowiedzialnego za ochronę radiologiczną w całej organizacji.

Monika Wojtal to doświadczony menedżer, który specjalizuje się w ochronie radiologicznej. Jej doświadczenie pozwala jej na:

Monika Wojtal może skutecznie wspierać klientów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu poprzez minimalizację ekspozycji na promieniowanie jonizujące, spełnieniu wymagań prawnych w zakresie diagnostyki obrazowej.

Aleksandra Krygowska
Standardy medyczne

Aleksandra Krygowska jest młodą, ale już doświadczoną specjalistką w zakresie standardów medycznych.

Ukończyła studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie zdobyła szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie medycyny. Doświadczenie kliniczne zdobywała także podczas półrocznego stażu zagranicznego w Finlandii. Jest beneficjentką stypendiów Rektora WUM dla najlepszych studentów oraz absolwentką programu Liderzy Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława Pagi.

W 2023 roku odbyła staż w Dziale Standardów Medycznych i Jakości Klinicznej firmy Scanmed S.A., podczas którego zdobyła praktyczne umiejętności w zakresie audytu jakości klinicznej i realizacji standardów medycznych w szpitalach oraz wdrażania standardów medycznych. W Doctor.One zajmuje się współtworzeniem modelu opieki medycznej, opracowywaniem i doskonaleniem standardów pracy lekarzy. Jednocześnie kieruje projektem „Nephrohero”, dotyczącym profilaktyki i wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek u pacjentów z grup ryzyka.

Aleksandra Krygowska jest autorką publikacji w dziedzinie epidemiologii i zdrowia publicznego. W latach 2019 – 2022 kierowała grantem badawczym w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej WUM. Ma na swoim koncie liczne prelekcje oraz wystąpienia na międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych. Aleksandra Krygowska jest osobą z dużym potencjałem i zaangażowaniem w rozwój zawodowy. Jej wiedza i umiejętności mogą być cennym wsparciem dla menedżerów placówek medycznych w zakresie standardów medycznych oraz epidemiologii i zdrowia publicznego.

Katarzyna Tymoszuk
pielęgniarstwo

Katarzyna jest magistrem pielęgniarstwa, specjalistą pielęgniarstwa onkologicznego, specjalistą pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.

Od początku kariery zawodowej związana jest z pracą w szpitalach zarówno publicznych, jak i prywatnych. Swoje doświadczenie zawodowe zbierała pełniąc funkcję koordynatora pielęgniarstwa oddziałów szpitalnych. Ma wieloletnią praktykę w pracy jako pielęgniarka na oddziałach intensywnej terapii oraz placówkach ambulatoryjnych.

Katarzyna specjalizuje się w obszarach:

Jej wiedza i doświadczenie praktyczne mogą być cennym wsparciem dla menedżerów placówek medycznych w zakresie skutecznego zarządzania zespołem pielęgniarskim, doskonaleniem ich pracy i podnoszenia satysfakcji pacjentów z opieki.

Magdalena Wardziak
HR, rekrutacje, szkolenia

Magdalena Wardziak jest doświadczonym menedżerem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach.

Jest ekspertką w budowaniu standardów i procesów HR-owych, a także w zarządzaniu zespołem, rekrutacji, szkoleniach i rozwoju. Posiada również doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Jej znajomość języków francuskiego, hiszpańskiego i angielskiego oraz umiejętność współpracy w wielokulturowym środowisku pozwalają jej na efektywną pracę w międzynarodowych zespołach. W ostatnich latach pracowała jako Dyrektor Rekrutacji Medycznych i Biznesowych w sektorze prywatnej opieki medycznej. W tym czasie odpowiadała za tworzenie i wdrażanie strategii rekrutacji, rozwój pracowników oraz pozyskiwanie funduszy unijnych.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzanie, Rozwój Potencjału Społecznego. Pracując zawodowo uzupełniła swoje wykształcenie jako Coach oraz Audytor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Obecnie łączy swoją pasję zdrowego odżywiania ze studiami z psychodietetyki. Magdalena Wardziak jest osobą z bogatym doświadczeniem i umiejętnościami, które pozwalają jej skutecznie wspierać klientów w zakresie HR, skutecznego prowadzenia rekrutacji medycznych i efektywnego prowadzenia onboardingu profesjonalistów medycznych.

Jolanta Łuczkowska
Coaching, mentoring, trenerka

Jolanta Łuczkowska jest doświadczonym coachem, mentorką i trenerką. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w amerykańskich korporacjach o profilu medycznym, gdzie zdobyła doświadczenie biznesowe. Pracowała również w środowisku szpitali, co daje jej szerokie zrozumienie specyfiki branży medycznej.

Jolanta Łuczkowska specjalizuje się w pracy z zespołami w obszarze komunikacji, efektywnej współpracy i rozwoju kompetencji miękkich. Jest przekonana, że to właśnie czynnik ludzki jest kluczowy dla sukcesu każdej organizacji.

Jolanta Łuczkowska jest mentorką na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wspiera studentów w rozwoju kariery zawodowej. Prowadzi również podcast Pewne Siebie (Spotify), w którym dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego.

Jolanta Łuczkowska jest w stanie pomóc klientom MediMentors w następujących obszarach:

Joanna Frentzel
Epidemiologia

Joanna Frentzel jest specjalistką w dziedzinie epidemiologii z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy w ochronie zdrowia.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwa oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania marketingowego usługami medycznymi. Przez wiele lat pracowała w kilku wielospecjalistycznych szpitalach wojewódzkich oraz placówkach prywatnych, m.in. w Polskiej Grupie Medycznej. Pełniła również funkcję dyrektora w Centrum Onkologii. Obecnie jest kierownikiem Działu Epidemiologii w Instytucie Medycznym MSWiA.

Joanna Frentzel jest osobą z bogatym doświadczeniem zawodowym i szeroką wiedzą w zakresie epidemiologii. Jest również doświadczonym menedżerem z umiejętnościami zarządzania usługami medycznymi na różnych poziomach i stanowiskach. Jej kompetencje i doświadczenie mogą być cennym wsparciem dla menedżerów placówek medycznych w skutecznym prowadzeniu zespołów oraz podejmowaniu decyzji w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych.

Monika Nawłoka
Farmacja szpitalna i kliniczna

Monika Nawłoka jest farmaceutką kliniczną i szpitalną z wieloletnim doświadczeniem w pracy w aptekach szpitalnych.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz studia podyplomowe na tym samym uniwersytecie na kierunku „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie”. Posiada uprawnienia specjalisty farmacji klinicznej i szpitalnej. Początkowo związana z rynkiem aptek otwartych, od 2012 roku pracuje w aptekach szpitalnych. Zdobywała doświadczenie w placówkach publicznych, obecnie pełni funkcję Kierownika Apteki Szpitalnej wielospecjalistycznego szpitala prywatnego w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu szpitali do akredytacji jako osoba odpowiedzialna za obszar związany z farmakoterapią. Jest członkiem multidyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w szpitalach oraz komisji bioetycznych.

Jej osiągnięcia zawodowe obejmują:

Monika Nawłoka to doświadczona i wykwalifikowana farmaceutka kliniczna i szpitalna, która może skutecznie wspierać klientów w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa farmakoterapii w placówkach medycznych. Jej bogate doświadczenie zawodowe i specjalistyczne umiejętności pozwalają jej na kompleksowe i profesjonalne podejście do zadań związanych z farmacją kliniczną i szpitalną.

Monika Łopata
Farmacja kliniczna

Monika Łopata jest farmaceutką kliniczną z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szpitalach.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych”. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z pracą w szpitalach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Jest pasjonatką swojego zawodu i aktywnie uczestniczy w życiu zawodowym farmaceutów szpitalnych. Była pierwszym polskim ambasadorem ds. wdrożenia Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej w Europejskim Stowarzyszeniu Farmaceutów Szpitalnych.

Jej osiągnięcia zawodowe obejmują:

Jej wiedza i umiejętności mogą być cennym wsparciem dla menedżerów placówek medycznych w zakresie poprawy jakości gospodarki produktem leczniczym i podnoszeniu skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonej w placówce farmakoterapii.

Anna Malik
Aparatura medyczna, zarządzanie jakością

Anna Malik z wykształcenia jest pielęgniarką, socjologiem medycyny, menadżerem jakości w ochronie zdrowia.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z Zarządzania Jakością w Ochronie zdrowia na Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Od 22 lat związana zawodowo z tematyką sprzętu medycznego. Karierę rozpoczynała w firmie zajmującej się kompleksowymi dostawami sprzętu medycznego do placówek ochrony zdrowia, aby dalej kontynuować ją w podmiotach medycznych jako menadżer działów zakupów i nadzoru nad sprzętem medycznym. Obecnie zarządza działem zakupów medycznych i aparatury medycznej w największym Szpitalu w Polsce. Pod jej nadzorem pozostaje ok. 20 tyś. urządzeń medycznych.

Jej osiągnięcia zawodowe obejmują:

Jej wiedza i doświadczenie mogą być nieocenionym wsparciem dla menedżerów placówek medycznych chcących zoptymalizować koszty związane z zakupami medycznymi jak i skutecznie zarządzać flotą aparaturową aby zapewnić najwyższą jakość obsługi pacjenta.

Elżbieta Wójcik-Sosnowska
Internistka, diabetolożka

Elżbieta Wójcik-Sosnowska jest doświadczoną klinicystką z tytułem doktora nauk medycznych. Jest adiunktem dydaktycznym w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajmuje się edukacją studentów medycyny, stażystów i rezydentów w zakresie chorób wewnętrznych oraz diabetologii. W praktyce klinicznej specjalizuje się w leczeniu pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi, w tym z cukrzycą typu 1 i 2.

Elżbieta Wójcik-Sosnowska ma szeroką wiedzę w zakresie najnowszych wytycznych diagnostyki i terapii chorób internistycznych. Jest również doświadczonym nauczycielem akademickim z umiejętnościami przekazywania wiedzy i przekazywania umiejętności praktycznych. Jej bogate doświadczenie zawodowe i specjalistyczne umiejętności mogą być cennym wsparciem dla menedżerów placówek medycznych w zakresie standardów klinicznych postępowania personelu medycznego w obszarze diagnostyki i leczenia niezabiegowego.

Emil Natil
Zarządzanie projektami

Emil Natil jest doświadczonym menedżerem projektów z bogatym doświadczeniem w branży technologicznej i konsultingowej. Pełnił role od Senior Project Managera do Leadera PMO w takich firmach jak Accenture, IBM i Microsoft. Jako ekspert we wdrażaniu rozwiązań Microsoft D365, Emil wykazuje się znakomitą umiejętnością koordynacji kompleksowych projektów, a także wdrażania skutecznych strategii biznesowych.

Sukcesy Emila obejmują zarządzanie kluczowymi projektami dla globalnych korporacji i dużych sieci detalicznych, gdzie skutecznie wdrażał oprogramowanie i optymalizował procesy. Jego techniczne umiejętności są wzmocnione przez wykształcenie w dziedzinie elektroniki i technik informacyjnych oraz przez certyfikaty branżowe, takie jak Prince2, COBIT, Business Process Model and Notation oraz ISTQB.

Poza pracą zawodową, Emil pasjonuje się sportem, szczególnie surfingiem. W życiu osobistym jest mężem lekarki specjalizującej się w ginekologii. Emil wykazuje głębokie zainteresowanie procesami w placówkach medycznych, co znacząco przyczynia się do jego umiejętności w implementacji projektów IT w branży zdrowotnej.Jego wiedza i umiejętności mogą być cennym wsparciem dla menedżerów placówek medycznych w zakresie skutecznego zarządzania złożonymi projektami, doskonalenia procesów i podnoszenia ich efektywności.