Nasza oferta

Zarządzanie jakością i standardy
 • Wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością – zapewnij zgodność swojej placówki z wymaganiami ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
 • Opracowanie standardów medycznych – zdefiniuj jasne i spójne zasady świadczenia usług medycznych.
 • Przestrzeganie ochrony radiologicznej – zapewnij bezpieczeństwo pacjentom i personelowi podczas wykonywania badań obrazowych.
 • Wdrożenie procedur epidemiologicznych – zapobiegaj rozprzestrzenianiu zakażeń.
 • Projekty poprawy jakości – zidentyfikuj obszary do poprawy i wprowadź zmiany, które podniosą jakość opieki nad pacjentem, Twoje bezpieczeństwo prawne i efektywność biznesu .
Bezpieczeństwo prawne
 • Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej – zapewnij zgodność dokumentacji z przepisami prawa.
 • Poszanowanie praw Pacjenta – zapewnij pacjentom realizację ich praw.
 • Zarządzanie skargami i roszczeniami Pacjentów – sprawnie i skutecznie zarządzaj problemami pacjentów.
 • Dostosowanie placówki do wymogów prawnych – upewnij się, że Twoja placówka spełnia wszystkie wymagania prawne.
 • Opracowanie niezbędnych dokumentów – przygotuj niezbędne dokumenty, aby Twoja placówka działała zgodnie z prawem.
Efektywne zarządzanie
 • Zarządzanie poprzez wskaźniki medyczne – monitoruj efektywność swojej placówki i identyfikuj obszary do poprawy.
 • Prowadzenie projektów medycznych – skutecznie wdrażaj projekty, które poprawią jakość i efektywność Twojej placówki.
 • Zarządzanie administracyjno-operacyjne placówką – zapewnij sprawne funkcjonowanie swojej placówki.
 • Komercjalizacja powierzchni – zwiększ przychody swojej placówki poprzez komercjalizację powierzchni.
 • Kierowanie projektami optymalizującymi procesy – zoptymalizuj procesy w swojej placówce, aby zwiększyć efektywność.
Zarządzanie kadrą medyczną
 • Coaching i mentoring – podnieś kompetencje i umiejętności swoich pracowników i menedżerów.
 • Szkolenia kadry medycznej – podnoś kompetencje swoich pracowników.
 • Onboarding nowego pracownika – sprawnie i skutecznie wprowadź nowych pracowników do Twojej placówki.
 • Wsparcie przy negocjacjach kontraktów z lekarzami – sprawnie i korzystnie negocjuj kontrakty z lekarzami.
 • Wsparcie przy zatrudnieniu personelu medycznego – znajdź i zatrudnij odpowiednich pracowników dla Twojej placówki.
Wsparcie w zarządzaniu podmiotem leczniczym
 • Wsparcie w rejestracji podmiotu leczniczego i rozpoczęciu działalności – uzyskaj niezbędne zezwolenia i rozpocznij działalność swojej placówki.
 • Współpraca z architektem – zaplanuj i wybuduj placówkę, która spełni Twoje potrzeby.
 • Odbiory i uzyskanie odstępstw – uzyskaj niezbędne odbiory, aby legalnie rozpocząć działalność.
 • Informatyzacja placówki medycznej – zwiększ efektywność i jakość obsługi pacjentów dzięki kompleksowej informatyzacji placówki medycznej
 • Szkolenia BHP i PPOŻ – zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom i pacjentom.