Czy WSZJIB jest skuteczny?

Czy WSZJIB jest skuteczny?

Co jest bardziej skuteczne w efektywnym zarządzaniu podmiotem leczniczym?

Czy WSZJIB jest skuteczny? Odwróćmy sytuację. Wyobraź sobie, że w Twojej placówce jest ogrom zdarzeń niepożądanych. W każdym tygodniu u któregoś z pacjenta pozostaje ciało obce po operacji, przetaczana jest niewłaściwa jednostka krwi lub pacjentowi podawany jest lek o niewłaściwej dawce.  

 Jaki będą miały wpływ na pacjentów, personel, Twoją firmę? Więcej chorych umrze, więcej cierpiących powróci do szpitala na ponowną hospitalizację, koszty będą rosnąć, a personel zacznie odchodzić? Wizja przerażająca dla menedżera, prawda? Aby temu zapobiec wdrażasz więc system zarządzania jakością. Spokojny jesteś dopiero wówczas, gdy obiektywne wskaźniki pokażą jego skuteczność. Zobacz jakie wartości możesz monitorować. 

Wewnętrzny system zarządzania jakością – jak ocenić jego skuteczność?

Kieruj się obiektywnymi wskaźnikami. Zgodnie z ustawą o jakości oceniać będziesz 3 grupy wskaźników: 

 • kliniczny
 • konsumencki 
 • zarządczy 

Możesz też wyznaczyć własne mierniki, oceniające efekty zarządzania jakością w Twojej placówce. 

Jakie to mogą być wskaźniki?

KLINICZE:

 • Śmiertelność pozabiegowa (w okresie 30, 90 dni oraz roku): Im niższy wskaźnik śmiertelności pozabiegowej, tym mniejsze ryzyko powikłań i zgonów związanych z procedurami medycznymi, co oznacza bezpieczniejszą i bardziej efektywną opiekę.
 • Liczba reoperacji: Zmniejszenie konieczności powtarzania operacji wskazuje na wyższą jakość procedur chirurgicznych.
 • Liczba rehospitalizacji: Spadek częstotliwości ponownych hospitalizacji z tej samej przyczyny wskazuje na skuteczną opiekę w trakcie hospitalizacji i po wypisie pacjenta.
 • Zakażenia szpitalne: Redukcja infekcji szpitalnych sugeruje skuteczne praktyki higieniczne i efektywną kontrolę zakażeń.
 • Efekt leczniczy: Wyższy wskaźnik efektu leczniczego oznacza, że pacjenci otrzymują skuteczną opiekę, która przynosi pozytywne rezultaty.
 • Doświadczenie w wykonywaniu określonych świadczeń medycznych: Większe doświadczenie poprawia jakość wykonywania procedur poprzez rozwinięte umiejętności, wiedzę praktyczną i lepszą organizację pracy.
 • Struktura procedur medycznych wykonywanych w przypadku określonych problemów zdrowotnych: Obejmuje dostępność i aktualność protokołów postępowania oraz zgodność z najlepszymi praktykami medycznymi.

KONSUMENCKIE:

 • Satysfakcja pacjentów: Wysoki poziom satysfakcji pacjentów odzwierciedla pozytywne doświadczenia i jakość opieki. 
 • Liczba reklamacji i skarg: Spadek liczby skarg i reklamacji może świadczyć o poprawie procesów obsługi pacjentów i leczenia. 


ZARZĄDCZE:

 • Akredytacje, certyfikacje: Świadczą o zgodności placówki z najwyższymi standardami opieki.  
 • Stopień wykorzystania zasobów placówki: Efektywne wykorzystanie zasobów, takich jak personel, sprzęt medyczny i łóżka szpitalne, pozwala na optymalizację procesów i alokację środków, co może wpłynąć na skuteczność i dostępność opieki. 
 • Długość hospitalizacji: Skrócenie czasu hospitalizacji jest wskaźnikiem optymalizacji procesów leczenia i opieki.
 • Struktura realizowanych świadczeń: Zróżnicowana oferta i dostępność są istotne dla kompleksowej opieki nad różnorodnymi problemami zdrowotnymi pacjentów. 

 

Wskaźniki jakości opieki zdrowotnej

4 września 2023 r. Minister Zdrowia powołał zespół do opracowania rekomendacji w zakresie wskaźników jakości opieki zdrowotnej – wskazanie wskaźników, ich wartości, metodologii pomiaru, zasad rozliczania świadczeń z uwzględnieniem współczynników korygujących.  Jakie wskaźniki oceny jakości stosujesz w swojej placówce? 

Ile zostało czasu na utworzenie WSZJIB?

W dniu publikacji tego wpisu wynosi ona: 66 dni, czyli 2 miesiące i 5 dni. Jak już wspomnieliśmy na początku – czasu jest naprawdę mało. Należy pamiętać, że termin mija konkretnie 30 czerwca 2024 r. Przeczytaj Ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 16 czerwca 2023 r.  

Wdrożenia systemów zarządzania jakością

Czasu zostało bardzo mało, zatem od czego zacząć? Jeśli nie jesteś pewien w jakich obszarach Twoja placówka potrzebuje pomocy, zachęcamy do wypełnienia ankiety, która przybliży do właściwej oceny sytuacji. Mnóstwo kierowników podmiotów leczniczych zadaje nam to samo pytanie: jak zbudować w placówce WSZJIB, aby zwiększyć renomę zarządzanego podmiotu? Mamy na to swój sposób.

Z zespołem MediMentors zbudujesz porządny system zarządzania jakością, ponieważ kierujemy się misją zachowania wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów w Twojej placówce. Biorąc pod uwagę szeroki zakres działań naszych ekspertów, sprawdź poniżej czym dokładnie się kierujemy i jakie usługi oferujemy.

Z jakimi placówkami współpracujemy?

W MediMentors oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie kompleksowego zarządzania klinicznego. Naszym celem jest wspieranie placówek medycznych w budowaniu i doskonaleniu systemów zapewniających wysoką jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ dążymy do tego, aby opieka zdrowotna w Polsce była najwyższej jakości.

Zapraszamy do współpracy placówki medyczne, które chcą: 

 • Zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość usług medycznych 
 • Zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów 
 • Efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe 
 • Zbudować silny zespół zaangażowanych profesjonalistów 
 • Stać się liderem w dziedzinie jakości klinicznej 

Nasz sposób na budowę WSZJIB w Twojej placówce

Współpraca z MediMentors to gwarancja: 

 • Wzrostu efektywności zarządzania placówką 
 • Optymalizacji kosztów i zasobów 
 • Poprawy jakości usług medycznych 
 • Wzmocnienia pozycji konkurencyjnej placówki 

W ochronie zdrowia, optymalizacja kosztów i zasobów odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu placówki medycznej. Przede wszystkim, dokładna analiza kosztów oraz efektywne wykorzystanie zasobów są niezbędne do utrzymania stabilności finansowej. Ponadto, świadome zarządzanie kosztami pozwala na inwestowanie w rozwój infrastruktury i podniesienie jakości usług medycznych. W rezultacie, skuteczna optymalizacja kosztów i zasobów przyczynia się do zwiększenia efektywności działań oraz wzmocnienia pozycji placówki na rynku.

Jeśli szukasz sprawdzonej firmy, która pomoże Ci w optymalizacji kosztów i zasobów, to niezwłocznie zwróć się do nas. Dodatkowo, dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, możemy zapewnić kompleksowe wsparcie w procesie optymalizacji finansowej placówki medycznej. Niezwłocznie skorzystaj z naszych usług, aby przekonać się, jak możemy pomóc Twojej placówce osiągnąć sukces w dziedzinie ochrony zdrowia.

Zostańmy w kontakcie 🙂

„Razem twórzmy placówki medyczne przyszłości: bezpieczne i przyjazne miejsca dla pacjentów i lekarzy.” – Zespół MediMentors

Jeśli bliskie Ci są słowa naszego motto, odwiedź profil MediMentors na Linkedin i zaobserwuj nas, żeby być na bieżąco.


nasza oferta
nasz zespół

napisz do nas!

#MediMentors #JakoscwOchronieZdrowia #ZarzadzanieKliniczne #ValueBasedHealthcare
#medycyna #pacjent #lekarz #szpital #standardymedyczne

 

czy WSZJIB jest skuteczny czy WSZJIB jest skuteczny czy WSZJIB jest skuteczny

 

 

 

8 zagadnień definiujących dobry WSZJIB

8 zagadnień definiujących dobry WSZJIB

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem – po czym poznasz, że go masz?

Będąc menedżerem podmiotu leczniczego powinieneś wiedzieć, że celem funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością jest zapobieganie wystąpieniu zdarzeń niepożądanych. Biorąc pod uwagę błyskawicznie zbliżający się termin utworzenia WSZJIB przedstawiamy poniżej jak w czterech krokach zbudować system i z czego powinien się składać. 

Od czego zacząć?

W kwestii zbudowania dobrego WSZJIB musisz się trzymać prostych zasad. Oto kolejne kroki, które należy wykonać:

1. Zaplanowanie systemu.
2. Wdrożenie systemu.
3. Utrzymanie systemu.
4. Usprawnianie systemu.

Skąd powinieneś czerpać informacje w jaki sposób usprawniać WSZJIB?

1. Oceniając cyklicznie skuteczność jego funkcjonowania.

2. Badając opinie i doświadczenia pacjentów.

8 zagadnień definiujących dobry WSZJIB

Po czym poznasz, że masz wdrożony system zarządzania jakością? Pokrótce przedstawimy poniżej 8 zagadnień definiujących dobry WSZJIB w Twojej placówce:

1. Identyfikujesz ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i je minimalizujesz.
2. Monitorujesz zdarzenia niepożądane.
3. Zidentyfikowałeś obszary, które są priorytetowe do poprawy jakości i bezpieczeństwa.
4. Opracowałeś metody skutecznego nadzoru nad jakością.
5. Wdrożyłeś kryteria oceny jakości.6. Okresowo monitorujesz i oceniasz jakość. 
7. Organizujesz dla pracowników szkolenia z zakresu jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.
8. Prowadzisz badania opinii i doświadczeń pacjentów.


Celem systemu jest zapobieganie wystąpieniu zdarzeń niepożądanych

Czy masz już wszystkie elementy WSZJIB? Biorąc pod uwagę błyskawicznie zbliżający się koniec czasu na utworzenie WSZJIB we wszystkich podmiotach leczniczych świadczących usługi w ramach NFZ, skontaktuj się z naszym zespołem, aby upewnić się, że dopracowałeś wszystkie obszary wymagające naprawy. Skutkiem niedopilnowania formalności są wysokie kary. Zatem nie warto dłużej zwlekać!

Ile zostało czasu na utworzenie WSZJIB?

W dniu publikacji tego wpisu wynosi ona: 66 dni, czyli 2 miesiące i 5dni. Jak już wspomnieliśmy na początku – czasu jest naprawdę mało. Należy pamiętać, że termin mija konkretnie 30 czerwca 2024 r. Przeczytaj Ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 16 czerwca 2023 r.  

Wdrożenia systemów zarządzania jakością

Czasu zostało bardzo mało, zatem od czego zacząć? Jeśli nie jesteś pewien w jakich obszarach Twoja placówka potrzebuje pomocy, zachęcamy do wypełnienia ankiety, która przybliży do właściwej oceny sytuacji. Mnóstwo kierowników podmiotów leczniczych zadaje nam to samo pytanie: jak zbudować w placówce WSZJIB, aby zwiększyć renomę zarządzanego podmiotu? Mamy na to swój sposób.

Z zespołem MediMentors zbudujesz porządny system zarządzania jakością, ponieważ kierujemy się misją zachowania wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów w Twojej placówce. Biorąc pod uwagę szeroki zakres działań naszych ekspertów, sprawdź poniżej czym dokładnie się kierujemy i jakie usługi oferujemy.

Z jakimi placówkami współpracujemy?

W MediMentors oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie kompleksowego zarządzania klinicznego. Naszym celem jest wspieranie placówek medycznych w budowaniu i doskonaleniu systemów zapewniających wysoką jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ dążymy do tego, aby opieka zdrowotna w Polsce była najwyższej jakości.

Zapraszamy do współpracy placówki medyczne, które chcą: 

 • Zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość usług medycznych 
 • Zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów 
 • Efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe 
 • Zbudować silny zespół zaangażowanych profesjonalistów 
 • Stać się liderem w dziedzinie jakości klinicznej 

Nasz sposób na budowę WSZJIB w Twojej placówce

Współpraca z MediMentors to gwarancja: 

 • Wzrostu efektywności zarządzania placówką 
 • Optymalizacji kosztów i zasobów 
 • Poprawy jakości usług medycznych 
 • Wzmocnienia pozycji konkurencyjnej placówki 

W ochronie zdrowia, optymalizacja kosztów i zasobów odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu placówki medycznej. Przede wszystkim, dokładna analiza kosztów oraz efektywne wykorzystanie zasobów są niezbędne do utrzymania stabilności finansowej. Ponadto, świadome zarządzanie kosztami pozwala na inwestowanie w rozwój infrastruktury i podniesienie jakości usług medycznych. W rezultacie, skuteczna optymalizacja kosztów i zasobów przyczynia się do zwiększenia efektywności działań oraz wzmocnienia pozycji placówki na rynku.

Jeśli szukasz sprawdzonej firmy, która pomoże Ci w optymalizacji kosztów i zasobów, to niezwłocznie zwróć się do nas. Dodatkowo, dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, możemy zapewnić kompleksowe wsparcie w procesie optymalizacji finansowej placówki medycznej. Niezwłocznie skorzystaj z naszych usług, aby przekonać się, jak możemy pomóc Twojej placówce osiągnąć sukces w dziedzinie ochrony zdrowia.

Zostańmy w kontakcie 🙂

„Razem twórzmy placówki medyczne przyszłości: bezpieczne i przyjazne miejsca dla pacjentów i lekarzy.” – Zespół MediMentors

Jeśli bliskie Ci są słowa naszego motto, odwiedź profil MediMentors na Linkedin i zaobserwuj nas, żeby być na bieżąco.


nasza oferta
nasz zespół

napisz do nas!

#MediMentors #JakoscwOchronieZdrowia #ZarzadzanieKliniczne #ValueBasedHealthcare
#medycyna #pacjent #lekarz #szpital
 

8 zagadnień definiujących dobry WSZJIB 8 zagadnień definiujących dobry WSZJIB 8 zagadnień definiujących dobry WSZJIB

 

 

Jak zbudować w placówce WSZJIB?

Jak zbudować w placówce WSZJIB?

Jak zbudować w placówce WSZJIB?

Jeżeli jesteś kierownikiem podmiotu leczniczego, świadczącego usługi w ramach umowy z NFZ, to przed Tobą nowe wyzwanie. Do 30 czerwca 2024 roku powinieneś wdrożyć wewnętrzny system zarządzania jakością.  Co to oznacza dla Twoich pracowników? Przeczytasz poniżej.

Czym jest wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem?

Kogo obowiązuje wewnętrzny system zarządzania jakością? Podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  zawartej z NFZ. Czyli każdą placówkę, mającą kontrakt z NFZ.

 

Jakie obszary obejmuje WSZJIB?

Wewnętrzny system zarządzania jakością to:
– zasady
– procedury
– standardy
– instrukcje
– opisy stanowisk pracy

Zadania kierownika podmiotu leczniczego

Zadania kierownika podmiotu leczniczego:

 •  zapewnia zasoby i informacje do utrzymania jakości i bezpieczeństwa
 • zapewnia opracowanie dokumentów – procedur, standardów,  zasad
 • przeprowadza analizy przyczyn źródłowych zdarzeń niepożądanych (RCA)
 • odpowiada za prowadzenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością
 • Cel funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością: Zapobieganie wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.

Ile zostało czasu na utworzenie WSZJIB?

Ile masz czasu na utworzenie w placówce wewnętrznego systemu zarządzania jakością? W dniu publikacji tego wpisu wynosi ona: 66 dni, czyli 2 miesiące i 5dni. Termin mija 30 czerwca 2024 r. Przeczytaj Ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 16 czerwca 2023 r.  

Wdrożenia systemów zarządzania jakością

Czasu zostało bardzo mało, zatem od czego zacząć? Jeśli nie jesteś pewien w jakich obszarach Twoja placówka potrzebuje pomocy, zachęcamy do wypełnienia ankiety, która przybliży do właściwej oceny sytuacji. Mnóstwo kierowników podmiotów leczniczych zadaje nam to samo pytanie: jak zbudować w placówce WSZJIB, aby zwiększyć renomę zarządzanego podmiotu? Mamy na to swój sposób.

Z zespołem MediMentors zbudujesz porządny system zarządzania jakością, ponieważ kierujemy się misją zachowania wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów w Twojej placówce. Biorąc pod uwagę szeroki zakres działań naszych ekspertów, sprawdź poniżej czym dokładnie się kierujemy i jakie usługi oferujemy.

Z jakimi placówkami współpracujemy?

W MediMentors oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie kompleksowego zarządzania klinicznego. Naszym celem jest wspieranie placówek medycznych w budowaniu i doskonaleniu systemów zapewniających wysoką jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ dążymy do tego, aby opieka zdrowotna w Polsce była najwyższej jakości.

Zapraszamy do współpracy placówki medyczne, które chcą: 

 • Zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość usług medycznych 
 • Zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów 
 • Efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe 
 • Zbudować silny zespół zaangażowanych profesjonalistów 
 • Stać się liderem w dziedzinie jakości klinicznej 

Nasz sposób na budowę WSZJIB w Twojej placówce

Współpraca z MediMentors to gwarancja: 

 • Wzrostu efektywności zarządzania placówką 
 • Optymalizacji kosztów i zasobów 
 • Poprawy jakości usług medycznych 
 • Wzmocnienia pozycji konkurencyjnej placówki 

W ochronie zdrowia, optymalizacja kosztów i zasobów odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu placówki medycznej. Przede wszystkim, dokładna analiza kosztów oraz efektywne wykorzystanie zasobów są niezbędne do utrzymania stabilności finansowej. Ponadto, świadome zarządzanie kosztami pozwala na inwestowanie w rozwój infrastruktury i podniesienie jakości usług medycznych. W rezultacie, skuteczna optymalizacja kosztów i zasobów przyczynia się do zwiększenia efektywności działań oraz wzmocnienia pozycji placówki na rynku.

Jeśli szukasz sprawdzonej firmy, która pomoże Ci w optymalizacji kosztów i zasobów, to niezwłocznie zwróć się do nas. Dodatkowo, dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, możemy zapewnić kompleksowe wsparcie w procesie optymalizacji finansowej placówki medycznej. Niezwłocznie skorzystaj z naszych usług, aby przekonać się, jak możemy pomóc Twojej placówce osiągnąć sukces w dziedzinie ochrony zdrowia.

Zostańmy w kontakcie 🙂

„Razem twórzmy placówki medyczne przyszłości: bezpieczne i przyjazne miejsca dla pacjentów i lekarzy.” – Zespół MediMentors

Jeśli bliskie Ci są słowa naszego motto, odwiedź profil MediMentors na Linkedin i zaobserwuj nas, żeby być na bieżąco.


nasza oferta
nasz zespół

napisz do nas!

#MediMentors #JakoscwOchronieZdrowia #ZarzadzanieKliniczne #ValueBasedHealthcare
#medycyna #pacjent #lekarz #szpital
 

 

jak zbudować w placówce WSZJIB jak zbudować w placówce WSZJIB jak zbudować w placówce WSZJIB

 

Optymalizacja kosztów i zasobów

Optymalizacja kosztów i zasobów

Efektywne zarządzanie pozwala na optymalizację kosztów i zasobów

Współczesna ochrona zdrowia to nie tylko wysoka jakość usług medycznych, ale także efektywne zarządzanie, które pozwala na optymalizację kosztów i zasobów. W MediMentors oferujemy kompleksowe wsparcie w tym obszarze, obejmujące: 

 1. Zarządzanie poprzez wskaźniki medyczne:
 • Identyfikacja kluczowych wskaźników medycznych (KPI) dla danej placówki. 
 • Monitorowanie i analiza KPI. 
 • Opracowanie i wdrażanie planów poprawy wyników. 
 1. Prowadzenie projektów medycznych:
 • Pomoc w identyfikacji i definiowaniu celów projektu. 
 • Opracowanie planu projektu i harmonogramu. 
 • Monitorowanie postępów projektu i zarządzanie ryzykiem. 
 • Ewaluacja efektów projektu. 
 1. Zarządzanie administracyjno-operacyjne placówką:
 • Opracowanie i wdrażanie procedur administracyjnych i operacyjnych. 
 • Monitorowanie i kontrola kosztów. 
 • Zarządzanie personelem administracyjnym. 
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki. 
 1. Komercjalizacja powierzchni:
 • Analiza potencjału komercyjnego powierzchni w placówce medycznej. 
 • Opracowanie strategii komercjalizacji. 
 • Pozyskiwanie partnerów biznesowych. 
 • Negocjowanie umów. 
 1. Kierowanie projektami optymalizującymi procesy:
 • Identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji. 
 • Opracowanie i wdrażanie planów optymalizacyjnych. 
 • Monitorowanie efektów optymalizacji. 

 

Optymalizacja kosztów i zasobów to klucz do sukcesu

Współpraca z MediMentors to gwarancja: 

 • Wzrostu efektywności zarządzania placówką 
 • Optymalizacji kosztów i zasobów 
 • Poprawy jakości usług medycznych 
 • Wzmocnienia pozycji konkurencyjnej placówki 

W ochronie zdrowia, optymalizacja kosztów i zasobów odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu placówki medycznej. Przede wszystkim, dokładna analiza kosztów oraz efektywne wykorzystanie zasobów są niezbędne do utrzymania stabilności finansowej. Ponadto, świadome zarządzanie kosztami pozwala na inwestowanie w rozwój infrastruktury i podniesienie jakości usług medycznych. W rezultacie, skuteczna optymalizacja kosztów i zasobów przyczynia się do zwiększenia efektywności działań oraz wzmocnienia pozycji placówki na rynku.

Jeśli szukasz sprawdzonej firmy, która pomoże Ci w optymalizacji kosztów i zasobów, to niezwłocznie zwróć się do nas. Dodatkowo, dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, możemy zapewnić kompleksowe wsparcie w procesie optymalizacji finansowej placówki medycznej. Niezwłocznie skorzystaj z naszych usług, aby przekonać się, jak możemy pomóc Twojej placówce osiągnąć sukces w dziedzinie ochrony zdrowia.

 

Wysoka jakość usług medycznych

Wysoka jakość usług medycznych jest kluczowym celem każdej placówki medycznej. Z naszym bogatym doświadczeniem w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia, możesz osiągnąć swoje strategiczne cele. Przede wszystkim, nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie, umożliwiającą skuteczną realizację planów rozwojowych. Dodatkowo, dzięki naszym usługom, placówki medyczne mogą efektywniej zarządzać zasobami ludzkimi, finansowymi i technologicznymi. W rezultacie, nasza współpraca przyczynia się do podniesienia standardów opieki zdrowotnej i zwiększenia satysfakcji pacjentów.

 

Z jakimi placówkami współpracujemy?

W MediMentors oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie kompleksowego zarządzania klinicznego. Naszym celem jest wspieranie placówek medycznych w budowaniu i doskonaleniu systemów zapewniających wysoką jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ dążymy do tego, aby opieka zdrowotna w Polsce była najwyższej jakości.

Zapraszamy do współpracy placówki medyczne, które chcą: 

 • Zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość usług medycznych 
 • Zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów 
 • Efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe 
 • Zbudować silny zespół zaangażowanych profesjonalistów 
 • Stać się liderem w dziedzinie jakości klinicznej 

 

Wdrożenia systemów zarządzania jakością

Zatem od czego zacząć? Jeśli nie jesteś pewien w jakich obszarach Twoja placówka potrzebuje pomocy, zachęcamy do wypełnienia ankiety, która przybliży do właściwej oceny sytuacji. Z nami zbudujesz porządny system zarządzania jakością, ponieważ kierujemy się misją zachowania wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów w Twojej placówce. 

Aby pozostać z naszymi działaniami na bieżąco, odwiedź nasz profil na Linkedin.

Sprawdź czym dokładnie się kierujemy i jakie usługi oferujemy w ramach naszych działań. Razem twórzmy placówki medyczne przyszłości: bezpieczne i przyjazne miejsca dla pacjentów i lekarzy. Skontaktuj się z nami, jeśli interesują Cię szczegóły naszej oferty!

Lek. Agnieszka Nowak-Musiej
Chief Executive Officer
+48 600 247 392
agnieszka.nowak-musiej@mmentors.pl

#MediMentors #JakoscwOchronieZdrowia #ZarzadzanieKliniczne #ValueBasedHealthcare
#medycyna #pacjent #lekarz #szpital
 

optymalizacja kosztów i zasobów optymalizacja kosztów i zasobów optymalizacja kosztów i zasobów

Wsparcie w zarządzaniu podmiotem leczniczym

Wsparcie w zarządzaniu podmiotem leczniczym

Pewny start i stabilny rozwój – wsparcie w zarządzaniu podmiotem leczniczym

Prowadzenie podmiotu leczniczego wiąże się z wieloma wyzwaniami natury administracyjnej, prawnej i organizacyjnej. Zwykle nie jest to łatwe zadanie jednak mamy na to sposób. Przede wszystkim w MediMentors oferujemy pewny start i stabilny rozwój, czyli kompleksowe wsparcie podmiotu leczniczego obejmujące następujące zagadnienia:

 1. Wsparcie w rejestracji podmiotu leczniczego i rozpoczęciu działalności:
 • Pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności. 
 • Przygotowanie dokumentacji do rejestracji podmiotu leczniczego. 
 • Kontakt z urzędami i instytucjami. 
 • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń. 
 1. Współpraca z architektem:
 • Pomoc w wyborze architekta i przygotowanie do współpracy. 
 • Określenie zakresu, rozmiaru funkcjonalnego 
 • Zdefiniowanie standardów jakościowych projektowanej placówki 
 • Nadzór nad projektem budowlanym. 
 1. Odbiory i uzyskanie odstępstw:
 • Opracowanie harmonogramu działań. 
 • Nadzór nad procesem odbiorów. 
 • Uzyskiwanie poszczególnych decyzji, opinii i pozwoleń – Sanepid, BHP, Ppoż. 
 1. Szkolenia BHP i PPOŻ:
 • Organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
 • Dostosowanie szkoleń do potrzeb danej placówki medycznej. 
 • Ewaluacja efektywności szkoleń. 
 1. Opracowanie niezbędnych dokumentów

  Wszystkie dokumenty tworzone są przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem. 
 •  W trosce o zgodność z prawem i wysoki standard, a także komfort Twojej pracy przygotowujemy spersonalizowany zestaw dokumentów: 
 • procedury epidemiologiczne 
 • oceny ryzyka zawodowego 
 • regulamin podmiotu medycznego 
 • procedury z zakresu BHP i PPOŻ 
 • RODO
 1. Reprezentowanie placówki podczas kontroli
 • Jako Pełnomocnik, możemy reprezentować placówkę podczas zapowiedzianej kontroli instytucji zewnętrznej takiej jak Sanepid, Inspekcja Pracy, Straż Pożarna i inne.

 

Codzienne trudności i wyzwania

Jak już wspomnieliśmy prowadzenie placówki medycznej to wyzwanie, które wymaga radzenia sobie z administracyjnymi, prawnymi i organizacyjnymi trudnościami. Przede wszystkim nasz zespół oferuje solidne wsparcie oraz stabilny rozwój dla podmiotów leczniczych. Po pierwsze, zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie administracji, co obejmuje zarządzanie dokumentacją i procedurami operacyjnymi. Ponadto, nasze doradztwo prawne umożliwia interpretację przepisów i pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami. Dodatkowo, proponujemy konsultacje w sprawach optymalizacji organizacyjnej, które wspierają efektywne wykorzystanie zasobów i doskonalenie procesów. W ten sposób, nasza współpraca przyczynia się do osiągnięcia sukcesu oraz stabilności placówki medycznej.

 

 

Co gwarantujemy?

Współpraca z naszym zespołem to gwarancja kompleksowego wsparcia:

 • Pewnego startu i sprawnego rozpoczęcia działalności 
 • Zgodności z obowiązującymi przepisami 
 • Efektywnego zarządzania podmiotem leczniczym 
 • Bezpieczeństwa pacjentów i personelu 

 

Z jakimi placówkami współpracujemy?

Przede wszystkim w MediMentors oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie kompleksowego zarządzania klinicznego. Dlatego też naszym celem jest wspieranie placówek medycznych w budowaniu i doskonaleniu systemów zapewniających wysoką jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ dążymy do tego, aby opieka zdrowotna w Polsce była najwyższej jakości.

Zapraszamy do współpracy placówki medyczne, które chcą: 

 • Zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość usług medycznych 
 • Zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów 
 • Efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe 
 • Zbudować silny zespół zaangażowanych profesjonalistów 
 • Stać się liderem w dziedzinie jakości klinicznej

Wdrożenia systemów zarządzania jakością

Zatem od czego zacząć? Jeśli nie jesteś pewien w jakich obszarach Twoja placówka potrzebuje pomocy, zachęcamy do wypełnienia ankiety, która przybliży do właściwej oceny sytuacji. Z nami zbudujesz porządny system zarządzania jakością, ponieważ kierujemy się misją zachowania wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów w Twojej placówce. 

Aby pozostać z naszymi działaniami na bieżąco, odwiedź nasz profil na Linkedin.

Sprawdź czym dokładnie się kierujemy i jakie usługi oferujemy w ramach naszych działań. Razem twórzmy placówki medyczne przyszłości: bezpieczne i przyjazne miejsca dla pacjentów i lekarzy. Skontaktuj się z nami, jeśli interesują Cię szczegóły naszej oferty!

Lek. Agnieszka Nowak-Musiej
Chief Executive Officer
+48 600 247 392
agnieszka.nowak-musiej@mmentors.pl

#MediMentors #JakoscwOchronieZdrowia #ZarzadzanieKliniczne #ValueBasedHealthcare
#medycyna #pacjent #lekarz #szpital 

wsparcie w zarządzaniu podmiotem leczniczym wsparcie w zarządzaniu podmiotem leczniczym wsparcie w zarządzaniu podmiotem leczniczym