Czy WSZJIB jest skuteczny?

Czy WSZJIB jest skuteczny?

Co jest bardziej skuteczne w efektywnym zarządzaniu podmiotem leczniczym?

Czy WSZJIB jest skuteczny? Odwróćmy sytuację. Wyobraź sobie, że w Twojej placówce jest ogrom zdarzeń niepożądanych. W każdym tygodniu u któregoś z pacjenta pozostaje ciało obce po operacji, przetaczana jest niewłaściwa jednostka krwi lub pacjentowi podawany jest lek o niewłaściwej dawce.  

 Jaki będą miały wpływ na pacjentów, personel, Twoją firmę? Więcej chorych umrze, więcej cierpiących powróci do szpitala na ponowną hospitalizację, koszty będą rosnąć, a personel zacznie odchodzić? Wizja przerażająca dla menedżera, prawda? Aby temu zapobiec wdrażasz więc system zarządzania jakością. Spokojny jesteś dopiero wówczas, gdy obiektywne wskaźniki pokażą jego skuteczność. Zobacz jakie wartości możesz monitorować. 

Wewnętrzny system zarządzania jakością – jak ocenić jego skuteczność?

Kieruj się obiektywnymi wskaźnikami. Zgodnie z ustawą o jakości oceniać będziesz 3 grupy wskaźników: 

 • kliniczny
 • konsumencki 
 • zarządczy 

Możesz też wyznaczyć własne mierniki, oceniające efekty zarządzania jakością w Twojej placówce. 

Jakie to mogą być wskaźniki?

KLINICZE:

 • Śmiertelność pozabiegowa (w okresie 30, 90 dni oraz roku): Im niższy wskaźnik śmiertelności pozabiegowej, tym mniejsze ryzyko powikłań i zgonów związanych z procedurami medycznymi, co oznacza bezpieczniejszą i bardziej efektywną opiekę.
 • Liczba reoperacji: Zmniejszenie konieczności powtarzania operacji wskazuje na wyższą jakość procedur chirurgicznych.
 • Liczba rehospitalizacji: Spadek częstotliwości ponownych hospitalizacji z tej samej przyczyny wskazuje na skuteczną opiekę w trakcie hospitalizacji i po wypisie pacjenta.
 • Zakażenia szpitalne: Redukcja infekcji szpitalnych sugeruje skuteczne praktyki higieniczne i efektywną kontrolę zakażeń.
 • Efekt leczniczy: Wyższy wskaźnik efektu leczniczego oznacza, że pacjenci otrzymują skuteczną opiekę, która przynosi pozytywne rezultaty.
 • Doświadczenie w wykonywaniu określonych świadczeń medycznych: Większe doświadczenie poprawia jakość wykonywania procedur poprzez rozwinięte umiejętności, wiedzę praktyczną i lepszą organizację pracy.
 • Struktura procedur medycznych wykonywanych w przypadku określonych problemów zdrowotnych: Obejmuje dostępność i aktualność protokołów postępowania oraz zgodność z najlepszymi praktykami medycznymi.

KONSUMENCKIE:

 • Satysfakcja pacjentów: Wysoki poziom satysfakcji pacjentów odzwierciedla pozytywne doświadczenia i jakość opieki. 
 • Liczba reklamacji i skarg: Spadek liczby skarg i reklamacji może świadczyć o poprawie procesów obsługi pacjentów i leczenia. 


ZARZĄDCZE:

 • Akredytacje, certyfikacje: Świadczą o zgodności placówki z najwyższymi standardami opieki.  
 • Stopień wykorzystania zasobów placówki: Efektywne wykorzystanie zasobów, takich jak personel, sprzęt medyczny i łóżka szpitalne, pozwala na optymalizację procesów i alokację środków, co może wpłynąć na skuteczność i dostępność opieki. 
 • Długość hospitalizacji: Skrócenie czasu hospitalizacji jest wskaźnikiem optymalizacji procesów leczenia i opieki.
 • Struktura realizowanych świadczeń: Zróżnicowana oferta i dostępność są istotne dla kompleksowej opieki nad różnorodnymi problemami zdrowotnymi pacjentów. 

 

Wskaźniki jakości opieki zdrowotnej

4 września 2023 r. Minister Zdrowia powołał zespół do opracowania rekomendacji w zakresie wskaźników jakości opieki zdrowotnej – wskazanie wskaźników, ich wartości, metodologii pomiaru, zasad rozliczania świadczeń z uwzględnieniem współczynników korygujących.  Jakie wskaźniki oceny jakości stosujesz w swojej placówce? 

Ile zostało czasu na utworzenie WSZJIB?

W dniu publikacji tego wpisu wynosi ona: 66 dni, czyli 2 miesiące i 5 dni. Jak już wspomnieliśmy na początku – czasu jest naprawdę mało. Należy pamiętać, że termin mija konkretnie 30 czerwca 2024 r. Przeczytaj Ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 16 czerwca 2023 r.  

Wdrożenia systemów zarządzania jakością

Czasu zostało bardzo mało, zatem od czego zacząć? Jeśli nie jesteś pewien w jakich obszarach Twoja placówka potrzebuje pomocy, zachęcamy do wypełnienia ankiety, która przybliży do właściwej oceny sytuacji. Mnóstwo kierowników podmiotów leczniczych zadaje nam to samo pytanie: jak zbudować w placówce WSZJIB, aby zwiększyć renomę zarządzanego podmiotu? Mamy na to swój sposób.

Z zespołem MediMentors zbudujesz porządny system zarządzania jakością, ponieważ kierujemy się misją zachowania wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów w Twojej placówce. Biorąc pod uwagę szeroki zakres działań naszych ekspertów, sprawdź poniżej czym dokładnie się kierujemy i jakie usługi oferujemy.

Z jakimi placówkami współpracujemy?

W MediMentors oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie kompleksowego zarządzania klinicznego. Naszym celem jest wspieranie placówek medycznych w budowaniu i doskonaleniu systemów zapewniających wysoką jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ dążymy do tego, aby opieka zdrowotna w Polsce była najwyższej jakości.

Zapraszamy do współpracy placówki medyczne, które chcą: 

 • Zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość usług medycznych 
 • Zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów 
 • Efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe 
 • Zbudować silny zespół zaangażowanych profesjonalistów 
 • Stać się liderem w dziedzinie jakości klinicznej 

Nasz sposób na budowę WSZJIB w Twojej placówce

Współpraca z MediMentors to gwarancja: 

 • Wzrostu efektywności zarządzania placówką 
 • Optymalizacji kosztów i zasobów 
 • Poprawy jakości usług medycznych 
 • Wzmocnienia pozycji konkurencyjnej placówki 

W ochronie zdrowia, optymalizacja kosztów i zasobów odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu placówki medycznej. Przede wszystkim, dokładna analiza kosztów oraz efektywne wykorzystanie zasobów są niezbędne do utrzymania stabilności finansowej. Ponadto, świadome zarządzanie kosztami pozwala na inwestowanie w rozwój infrastruktury i podniesienie jakości usług medycznych. W rezultacie, skuteczna optymalizacja kosztów i zasobów przyczynia się do zwiększenia efektywności działań oraz wzmocnienia pozycji placówki na rynku.

Jeśli szukasz sprawdzonej firmy, która pomoże Ci w optymalizacji kosztów i zasobów, to niezwłocznie zwróć się do nas. Dodatkowo, dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, możemy zapewnić kompleksowe wsparcie w procesie optymalizacji finansowej placówki medycznej. Niezwłocznie skorzystaj z naszych usług, aby przekonać się, jak możemy pomóc Twojej placówce osiągnąć sukces w dziedzinie ochrony zdrowia.

Zostańmy w kontakcie 🙂

„Razem twórzmy placówki medyczne przyszłości: bezpieczne i przyjazne miejsca dla pacjentów i lekarzy.” – Zespół MediMentors

Jeśli bliskie Ci są słowa naszego motto, odwiedź profil MediMentors na Linkedin i zaobserwuj nas, żeby być na bieżąco.


nasza oferta
nasz zespół

napisz do nas!

#MediMentors #JakoscwOchronieZdrowia #ZarzadzanieKliniczne #ValueBasedHealthcare
#medycyna #pacjent #lekarz #szpital #standardymedyczne

 

czy WSZJIB jest skuteczny czy WSZJIB jest skuteczny czy WSZJIB jest skuteczny