MEDIMENTORS

Wyzwania kierowników

Mam fantastycznego specjalistę 
od finansów, administracji, BHP… 
ale oni nie wdrożą zarządzania jakością medyczną​ w moim szpitalu. Niezbędni są do tego doświadczeni menedżerowie medyczni, lekarze. ​

Profesjonalnych menedżerów medycznych jest niewielu na rynku, 
a ich zatrudnienie jest kosztowne. Skąd ich wziąć? ​​

Lawinowo rośnie liczba skarg i roszczeń, jakie pacjenci składają. Pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw
i domagają się wysokiej jakości opieki.

Świadomy pacjent wybiera placówki,​ gdzie czuje się bezpiecznie, jest szanowany, ma zaufanie do profesjonalizmu pracowników medycznych.

Chcę, aby pacjent wybierał moją placówkę i polecał ją bliskim.

Rozwój medycyny powoduje rosnące koszty badań i leków. ​Moi kierownicy nie mają specjalistycznej wiedzy 
w zakresie farmakoterapii i krępują 
się zasugerować kolegom lekarzom
zmianę leczenia
Potrzebuję profesjonalisty, 
który obniży koszty diagnostyki i farmakoterapii, równocześnie zwiększając efektywność leczenia
i podnosząc bezpieczeństwo.

Rozwiązanie
Twoich problemów

Opieka zdrowotna oparta na wartościach, czyli value based healthcare, racjonalizuje opiekę medyczną zapewniając najlepsze leczenie przy optymalnym wykorzystaniu zasobów placówki.

Jednymi z kluczowych obszarów jest tu ograniczenie powikłań, które wymagają̨ leczenia, a którym można było zapobiec oraz pominięcie terapii, których wdrożenie nie było konieczne. Wprowadzenie zmian w tym zakresie wymaga wdrożenia systemu zarządzania jakością̨ i poprawy efektywności procedur administracyjnych.

Jesteśmy doświadczonymi specjalistami z zakresu zarządzania medycznego.

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb Twojej placówki.

Oferujemy kompleksowe wsparcie, które obejmuje wszystkie aspekty zarządzania placówką medyczną.

Pomagamy zwiększyć jakość
i efektywność Twojej placówki, 
co przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Korzyści

Zarządzanie jakością̨ w placówce medycznej nie tylko poprawia wyniki zdrowotne pacjentów, ale także znacząco podnosi zysk finansowy. Od 30 czerwca 2024 r. to również obowiązek prawny (ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta). Skuteczne zarządzanie pionem medycznym to najwyższe standardy leczenia, a także optymalizacja kosztów i zwiększenie rentowności usług.

70% redukcja zużycia albumin,
co zmniejszyło koszty
o 150k rocznie
(Grupa Scanmed)

80% zmniejszyła się liczba pacjentów
z niezasadnie przedłużonym
leczeniem biofazoliną
(Grupa Scanmed)

Z 46 do 62 wzrósł NPS
w ramach pomocy doraźnej
(Szpital Medicover)
4,9% zmniejszył się wskaźnik MCR (medical cost ratio) rok do roku (Szpital Medicover)
Z 15,6% do 4,5% zmniejszył się odsetek badań TK z przekroczoną dawką promieniowania (LuxMed)